• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

% of major sport event spectators and participants reporting a change in their lifestyles and willingness to act to benefit the environmen

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Sport and SDG Indicators (2020)

základní informace

TISK
i