• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

# of number of i) sports and ii) athletes with union representation

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Sport and SDG Indicators (2020)

základní informace

TISK
i