v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

Počet čistíren a délka kanalizační sítě

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR)
Poskytovatel indikátoru: CENIA
WWW stránka indikátoru

základní informace

Popis dat: Počet čistíren podle stupně čištění odpadních vod. (od roku 2002)
Délka kanalizační sítě. (od roku 1990)
Zdroj dat: ČSÚ
Jednotka: ks, km
Časová dostupnost dat (časová řada): od roku 1990
Územní (prostorová) dostupnost dat: republika
Frekvence zjišťování dat: ročně
TISK
i