• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Počet nových návštěvníků za 3 roky

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika evaluace kulturních zařízení ve městě (2017)

základní informace

TISK
i