• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Počet organické duševní poruchy včetně symptomatických (MKN 10 – dg. F00-F09)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika pro přípravu Zdravotního plánu města (2017)

základní informace

TISK
i