• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

Procento dětí věnujících se organizovanému sportu ve třídách

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Analýza sportu a pohybu ve městě (2019)

základní informace

TISK
i