• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Stav evropsky významných druhů rostlin v grafech

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR)
Poskytovatel indikátoru: CENIA

základní informace

Popis dat: Cévnaté rostliny, bezcévnaté rostliny.
Zdroj dat: neuveden
Jednotka:
%
Časová dostupnost dat (časová řada): 2000 - 2006, 2007 - 2012
Územní (prostorová) dostupnost dat: národní
Frekvence zjišťování dat: několik let dohromady
TISK
i