• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

11.1.2 Strukturální saldo sektoru vládních institucí

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Poskytovatel ukazatele: Ministerstvo financí
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Důležitý kvalitativní ukazatel kondice veřejných financí, který ukazuje poměr příjmů a výdajů bez vlivu aktuální fáze hospodářského cyklu

základní informace

Správce: ÚŘAD Ministerstvo financí
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Deficit veřejných financí očištěný o jednorázové a cyklické vlivy
Jednotka:
Podíl HDP (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 1990
Mezinárodní porovnatelnost:
Členské státy EU
Frekvence zjišťování dat: Ročně
TISK
i