• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

5.3.1 Věková struktura lékařských a nelékařských pracovníků ve zdravotnictví dle jednotlivých specializací

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Ukazuje míru udržitelnosti sektorů zdravotnictví vzhledem ke generačním obměnám.

základní informace

Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Věková struktura zdravotnických pracovníků podle desetiletých věkových kategorií
Jednotka:
Podíl (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): Do roku 2013, od roku 2016
Mezinárodní porovnatelnost:
OECD, pouze za lékaře celkem
Frekvence zjišťování dat: Ročně
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Dle specializace
TISK
i