• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Analytická část strategického plánování (obecná doporučení pro územní samosprávné celky)


Popis dokumentu:

Předkládaná obecná doporučení pro analytickou část strategického plánování – strategické analýzy a indikátory – jsou využitelná pro všechna města a obce, které připravují strategické plány i tematické koncepce. Důraz je kladen na indikátory jejichž data jsou otevřeně dostupná a/nebo s nimi municipality již aktivně pracují. V tomto doporučení a přílohách shrnujeme informace prakticky využitelné pro strategickou práci ve městech, jak ve fázi analýz pro zpracování strategických dokumentů, tak při sledování úspěšnosti jejich implementace.

Cílem doporučení je pomoci obcím vyhnout se duplicitnímu reportingu pro různé strategické materiály a zejména nehospodárnému zacházení s veřejnými zdroji, kdy často dochází k opakovaným úhradám analýz pro rozdílné koncepční materiály, které však mohou obsahovat velmi podobné informace.

Zpracovatelem je Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy na základě detailních analytických prací a zkušeností z aktivního zapojení měst. Je jedním z výstupů projektu „ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY – síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci v územní veřejné správě“, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 25.Indikátory v metodickém dokumentu

Analytická část strategického plánování (obecná doporučení pro územní samosprávné celky)