• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Analýza kulturního prostředí města (2021)

Rok zpracování: 2021

Popis dokumentu:
Praktická ukázka metodického postupu zpracovatele analýzy - dodavatel OnPlan pro Zdravé město Rožnov pod Radhoštěm.

Postup vychází z kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Kvantitativní část výzkumu vychází z dostupných zdrojů dat a je doplněna vlastním sběrem. Kvalitativní část výzkumu obsahuje především sběr dat skrze strukturované rozhovory s klíčovými hráči, kteří byli individuálně nebo ve skupinách s podobnými zájmy dotazováni na identitu města, silné a slabé stránky a následně na jejich roli v kulturní nabídce města, potřeby a plány. Vnímání silných a slabých stránek města bylo agregováno, potřeby jednotlivých hráčů jsou představeny formou stručných profilů.

Základní členění dokumentu na čtyři části:
1. Strategický kontext Kultury ve městě, 2. Kulturní profil Rožnova pod Radhoštěm, 3. Financování kultury, 4. Agendy a nástroje podpory.

Účelem analýzy je přinést ucelený obraz pro všechny, kteří mají zájem. Podstatná část aktérů pravděpodobně vidí zejména svoji výseč reality, odpovídající oboru a zájmu činnosti. Popis shromážděných dat tak demokratizuje znalost, kterou díky své profesi nebo zájmu mají jenom někteří a může vytvořit novou společně sdílenou představu o realitě. Na základě této interpretace mohou aktéři vytvořit konsenzus, který bude východiskem pro další diskusi o tom, co je třeba více rozvíjet nebo změnit.

Na základě analýzy a společného konsenzu následně vznikla návrhová část strategie - viz:
https://www.zdravamesta.cz/cz/roznov-pod-radhostem/rozvojove-zamery/strategie/segmentova-koncepce-pro-oblast-kultury-mesta-roznov-pod-radhostem-2021-2025


Indikátory v metodickém dokumentu

Analýza kulturního prostředí města (2021)
1. Kulturní profil Rožnova pod Radhoštěm
2. Stabilita financování kultury
TISK
i