• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500

Zpracovatel/garant: UNMZ
Rok zpracování: 2014

Popis dokumentu: Tato norma platí pro navrhování čistíren odpadních vod (dále jen "čistíren") z malých sídlišť, čistíren městských odpadních vod a odpadních vod obdobného charakteru, kde velikost zdroje celkového znečištění je vyjádřena ekvivalentním počtem obyvatel (EO), tj. součtem počtu obyvatel (P) a populačního ekvivalentu (PE)2), větším než 500.
Norma neplatí pro navrhování čistíren s výrazně odlišnými hodnotami hlavních složek znečištění a pro navrhování čistíren, kde velikost zdroje celkového znečištění vyjádřená hodnotou EO je menší než 5003). Dále neplatí pro navrhování plynového hospodářství čistíren (viz 12.2.2.15) a čerpacích stanic odpadních vod v čistírnách4).

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500