• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN 14803 Identifikace a/nebo určení množství odpadu
EN 14803 Identification and/or determination of the quantity of waste

Zpracovatel/garant: ČAS
Rok zpracování: 2006

Popis dokumentu: Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky a ověřování způsobů identifikace kontejnerů na odpad a/nebo určení množství odpadu, včetně:

– bezpečnostních požadavků;

– požadavků na rozhraní a způsobů provedení;

– dat, se kterými má být zacházeno, a jejich integritu.

Tato evropská norma se vztahuje na systémy obsluhy kontejnerů podle EN 840.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN 14803 Identifikace a/nebo určení množství odpadu