• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN 15643-1 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec
EN 15643-1 Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings - Part 1: General framework

Zpracovatel/garant: UNMZ
Rok zpracování: 2011

Popis dokumentu: Tato evropská norma poskytuje všeobecné principy a požadavky na posuzování budov z hledisek environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností, vyjádřené pomocí souboru norem, a bere v úvahu technické charakteristiky a funkčnost budovy. Posuzování bude kvantifikovat příspěvek posouzené stavby k udržitelné výstavbě a udržitelnému rozvoji.
Tento rámec lze použít pro všechny typy budov a je vhodný pro posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností nových budov v průběhu jejich celého životního cyklu a existujících budov po dobu jejich zbývající životnosti a konce životního cyklu.
Normy vypracované v tomto rámci nestanovují pravidla pro ustanovení systému vyhodnocení pro různá schémata posuzování budov, ani nepředepisují úrovně, třídy nebo kriteriální meze pro určování vlastností.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN 15643-1 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec