• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN 16247-1 Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky
EN 16247-1 Energy audits - Part 1: General requirements

Zpracovatel/garant: UNMZ
Rok zpracování: 2013

Popis dokumentu: Tato evropská norma definuje atributy dobré kvality provádění energetických auditů. Definuje požadavky na energetické audity a odpovídající povinnosti v rámci procesu energetického auditu. Tato norma je použitelná pro obchodní organizace, průmyslové organizace, vlastníky nebo společenství vlastníků bytových domů a organizace veřejného sektoru s výjimkou soukromých rodinných domů.
Norma specifikuje, jaká data musí auditor shromáždit (nejen energetická, ale i ekonomická ad.).

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN 16247-1 Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky