• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Energetické hospodaření obcí a měst v jejich budovách a na jejich pozemcích (2021)

Rok zpracování: 2021

Popis dokumentu:
Cílem manuálu je provést představitele obcí procesem plánování a přípravy energetických opatření. Hlavním motivem pro vznik manuálu, bylo především získat nezávislé odborné znalosti z vědeckého prostředí o základních energetických opatřeních, které se pojí s typickými obecními budovami (obecní úřad, škola, kulturní dům apod.) a ty nabídnout přehlednou formou co nejširšímu možnému počtu cílových skupin.

Hlavní cílovou skupinou jsou především volení zástupci obcí a územní partneři jako např. dobrovolné svazky obcí nebo místní akční skupiny. Díky své všeobecnosti je manuál velice dobře využitelný i pro širokou veřejnost.

Manuál je koncipován tak, aby byl široce a dlouhodobě uplatnitelný. Manuál taktéž přináší poznatky využitelné i mimo problematiku energetických opatření. Jedná se např. o část týkající se participativního plánování a zapojení zainteresovaných stran. Manuál je využitelný pro obec jakékoli velikosti. Přesto při jeho tvorbě muselo dojít k jisté míře zobecnění podmínek panujících v rozmanitém prostředí obcí v ČR.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Energetické hospodaření obcí a měst v jejich budovách a na jejich pozemcích (2021)