• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Energetický audit - Případová studie k metodice - obec Kněžice (2017)

Rok zpracování: 2017

Popis dokumentu:
Předmětem energetického auditu bylo zjištění stavu v obci před plánovanými úpravami a posouzení efektivity připravených projektů.

1.
Posouzení chystaného projektu obecní bioteplárny spolu s bioplynovou stanicí využívající odpadní komunální vody včetně připojení spotřebitelů pomocí SZT. Posuzovaná varianta SZT zahrnuje instalaci teplovodního kotle na spalování biomasy o výkonu 1,2 MWt a instalaci kogenerační jednotky o výkonu 0,284 MWel a 0,414 MWt spalující bioplyn z bioplynové stanice.
Cílem projektu byla náprava nevhodné struktury výroby tepla v obci. K vytápění dříve byla používána zejména fosilní paliva a u větších objektů také elektrická energie.

2.
Dále projekt cílil na odstranění spalování fosilních paliv v lokálních topeništích, která jsou významným zdrojem znečištění ovzduší téměř v každé obci.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Energetický audit - Případová studie k metodice - obec Kněžice (2017)