• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Finanční hospodaření obce a jeho přezkoumávání (2019)

Rok zpracování: 2019

Popis dokumentu: Příručka s názvem „Praktický průvodce a rádce úředníka na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu“ je určena úředníkům územních samosprávných celků (ÚSC) v rámci průběžného vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb., se zaměřením na podstatné legislativní změny v této oblasti, nejčastější pochybení a příklady z praxe.

Cílem je, aby tato příručka byla pro úředníky užitečnou pomůckou k výkonu správní činnosti na úseku finančního hospodaření a jeho přezkumu. Aby se úředník zorientoval prostřednictvím praktických rad a příkladů z praxe formou otázek a odpovědí v základních otázkách finančního hospodaření a přezkumu, osvojil si aktuální legislativu a získal tak zkušenosti a znalosti, jak se vyvarovat nejčastějších pochybení, přestupků a sankcí v této oblasti.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Finanční hospodaření obce a jeho přezkoumávání (2019)