• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Hodnocení efektivity likvidace invazních druhů rostlin (2019)

Rok zpracování: 2019

Popis dokumentu: Metodika obsahuje formalizovaný postup pro hodnocení efektivity likvidace vybraných invazních nepůvodních druhů rostlin. V metodice jsou 1. popsány faktory ovlivňující stanovení cílů likvidace, 2. postup při stanovení cílů likvidace a 3. hodnocení dosažení cílů likvidace pomocí indikátorů. Jako cíle jsou definovány eradikace, omezení výskytu, zmírnění dopadu a monitoring. Dle stupně splnění cílů likvidace, pomocí definovaných indikátorů, je zhodnocena efektivita likvidace invazních nepůvodních druhů rostlin.

Obecné postupy popsané v metodice lze využít pro naplánování, realizaci a zhodnocení efektivity likvidace všech invazních nepůvodních druhů rostlin. Metodika je aplikovatelná na omezená území, není tedy vhodná pro velké celky územní správy (např. pro jednotlivé státy či celé kraje).


TISK
i