• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Komunitní energetika - Praktický průvodce jak získat zpět kontrolu nad energetikou (2020)

Rok zpracování: 2020

Popis dokumentu:
Komunitní energetika (produkce energie vlastněná komunitou - místními společenstvími s různou právní formou) může oživit místní ekonomiku tím, že vytvoří pracovní místa na místní úrovni, povede ke snížení účtů za energii a přispěje k tomu, že finanční prostředky zůstanou v rámci společenství.

Posiluje společenství, snižuje energetickou chudobu – čímž také oslabuje případnou opozici místních subjektů a zainteresovaných stran vůči novým projektům v oblasti obnovitelné energie.

Publikaci sestavily tři organizace, které spolupracují na urychlení rozvoje komunitní energetiky v celé Evropě:

- Friends of the Earth Europe je největší environmentální sítí v Evropě na místní úrovni, která sdružuje více než 30 národních organizací.

- Energy Cities je síť 1000 místních samospráv ve 30 zemích

- REScoop.eu je evropská federace občanských energetických družstev, která zastupuje více než 1500 družstev a 1 milion občanů, kteří jsou v nich sdruženi.

S přípravou příručky pomáhaly výše uvedeným organizacím desítky odborníků a místních skupin.Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Komunitní energetika - Praktický průvodce jak získat zpět kontrolu nad energetikou (2020)