• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014-2020 (2015)

Rok zpracování: 2015

Popis dokumentu:
Metodika slouží jako návod na zajištění energetického managementu (dále také EM)
podle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 pro projekty podpořené v rámci prioritní osy 5, a to v obou jejích oblastech podpory:

1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

2. Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov.

Postup v souladu s metodikou má vést ke splnění podmínky po dobu udržitelnosti projektu a současně pomáhá dlouhodobě optimalizovat spotřebu energie v rámci spravovaného majetku a tím významně snižovat provozní výdaje.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014-2020 (2015)