• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika mapování kulturně společenského zázemí města (2017)

Rok zpracování: 2017

Popis dokumentu:
Metodika, jejímž cílem přispět k tomu, aby se kultura stala strategickou součástí rozvoje českých měst tak, že se stane intenzivnější součástí uvažování o územním rozvoji. Jinak řečeno nabízí podněty, jak zlepšit záznam kulturně společenského zázemí města zejména v územně analytických a územně plánovacích dokumentech českých měst a jak tyto znalosti následně využít při územním i strategickém plánování.

Metodika je určena všem, kteří mají chuť zkoumat jak fyzickou podstatu města, tak využívání území pro kulturní dění. Všem, kteří rádi hledají paměť území jako vztah lidí k místu, kde žijí a žili, nejen očima „velké historie“ a nejen skrze její hmotné stopy. Vychází z toho, že ač kulturní a komunitní dění není primárně hmotné povahy, přesto potřebuje být “zobrazeno v mapě”. Rozvoj fyzického prostředí města totiž může toto dění podpořit a připravit pro něj podmínky ve veřejných prostranstvích i zástavbě nebo naopak je znesnadnit či zablokovat.

Metodika chce být inspirativním materiálem, který rádi a snadno začleníte do své práce. Popisuje konkrétní návody mapování a navrhuje, jak zanést výstupy do stávajících systémů sběru dat i do analytických a plánovacích dokumentů. Přináší podněty, jak konkrétně je možné získanou znalost využít a prezentovat.

Text čerpá ze zkušeností s participativním strategickým plánováním v kultuře v několika v českých městech (jmenovitě v Jihlavě, Pardubicích, Plzni a Praze) a z rozsáhlé zkušenosti s územním plánováním a tvorbou veřejných prostranství se zapojením veřejnosti v mnoha českých městech i na akademické půdě.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika mapování kulturně společenského zázemí města (2017)