• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR (2016)

Zpracovatel/garant: Institut umění
Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu: Metodika popisuje pracovní postup pro mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni. Mapování v kontextu této metodiky znamená analýzu jevů na daném území, konkrétněji pak zjišťování aktuálního stavu a potřeb jednotlivých odvětví v daném místě.

Kulturní a kreativní průmysly/odvětví zahrnují činnosti, jejichž základem je lidská kreativita, dovednosti a talent. Kulturní a kreativní odvětví jsou založena na kulturních hodnotách, uměleckých a kreativních projevech. Mají potenciál vytvářet bohatství a pracovní místa zejména využitím duševního vlastnictví. Zahrnují činnosti (služby, díla, výkony a produkty) veřejné, neziskové a tržní bez ohledu na druh a způsob financování subjektu, který je provádí.Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR (2016)