• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika optimalizace sběru dat (ve veřejné správě) (2016)

Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu: Cílem certifikované metodiky je navržení optimálního systému sběru dat na obcích a krajích
s využitím koordinovaného postupu centrálních orgánů. Pro návrh optimálního systému je
nutné vymezit principy efektního sběru dat, který bude zároveň zlepšovat kvalitu sbíraných
údajů, tzn. především jejich validitu (platnost) i reliabilitu (spolehlivost). Certifikovaná
metodika navrhuje optimální strukturu dat, frekvenci a techniku jejich sběru včetně
zdůvodnění účelnosti sběru konkrétních datových položek. V rámci zpětné vazby je
zohledněna možnost publikace sbíraných údajů v podobě otevřených dat dle Standardů
publikace a katalogizace otevřených dat MV ČR.

Metodika se skládá ze tří kapitol, závěru a čtyř příloh. V úvodní kapitole je definován
současný stav sběru dat ve veřejné správě, jsou navrženy principy a formulována doporučení
pro nastavení optimálního systému sběru dat. V druhé kapitole je pak popsán postup, jak
realizovat kvalitní sběr dat ve veřejné správě včetně příkladů zadání sběru. K této kapitole
patří i přílohy č. 1 až 3, jež pro uživatele konkrétněji rozvádí některé postupy (tvorba
dotazníku, využití on-line nástroje pro sběr dat včetně základních postupů při jeho
vyhodnocení). Poslední kapitola je věnována zpětné vazbě a využití open dat.Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika optimalizace sběru dat (ve veřejné správě) (2016)