• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika optimalizace sběru dat ve veřejné správě (2016)

Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu: Cílem certifikované metodiky je navržení optimálního systému sběru dat na obcích a krajích s využitím koordinovaného postupu centrálních orgánů. Pro návrh optimálního systému je nutné vymezit principy efektního sběru dat, který bude zároveň zlepšovat kvalitu sbíraných údajů, tzn. především jejich validitu (platnost) i reliabilitu (spolehlivost).

Certifikovaná metodika navrhuje optimální strukturu dat, frekvenci a techniku sběru, včetně zdůvodnění účelnosti sběru konkrétních datových položek. V rámci zpětné vazby je zohledněna možnost publikace sbíraných údajů v podobě otevřených dat dle Standardů publikace a katalogizace otevřených dat MV ČR.

Metodika se skládá ze tří kapitol, závěru a čtyř příloh. V úvodní kapitole je definován současný stav sběru dat ve veřejné správě, jsou zde navrženy principy a zformulovaná doporučení pro nastavení optimálního systému sběru dat. V druhé kapitole je pak popsán postup, jak realizovat kvalitní sběr dat ve veřejné správě včetně příkladů zadání sběru. K této kapitole patří i přílohy č. 1 až 3, jež pro uživatele konkrétněji rozvádí některé postupy (tvorba dotazníku, využití on-line nástroje pro sběr dat včetně základních postupů při jeho vyhodnocení). Poslední kapitola je věnovaná zpětné vazbě a využití open dat.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika optimalizace sběru dat ve veřejné správě (2016)