• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika péče o druhově bohaté lesy (2016)

Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu: Cílem metodiky je ukázat význam světlých lesů pro zachování biodiverzity, současný stav světlých lesů, metody péče o světlé lesy a možnosti jejich obnovy. Zároveň metodika čtenáři poskytuje informace umožňující na světlé lesy nahlížet v kontextu dlouhodobého vývoje evropské přírody i mnohem krátkodobějšího vývoje krajiny na území naší republiky.
- Světlé lesy jsou biologicky mimořádně bohaté ekosystémy. Hostí biotu hustého lesa i bezlesí, ale také unikátní biotu, která na světlých lesích plně závisí a která zahrnuje mnoho známých a zákonem výslovně chráněných organismů.
- Světlé lesy vznikly působením přirozených faktorů jako jsou velcí herbivoři, oheň, říční dynamika. Ty člověk z krajiny odstranil, nebo jejich vliv drasticky omezil, donedávna ale zajišťoval náhradu, například v podobě výmladkového hospodaření a pastvy domácích zvířat.
- Posledních 200 let světlé lesy výrazně ubývají, z běžného ekosystému pokrývajícího místy většinu krajiny dnes zbývají jen opravdu poslední, rozlohou nepatrné zbytky.
- Světlé lesy jsou opomíjenou ochranářskou prioritou. Jejich drastický úbytek, který postihl volnou krajinu i chráněná území, je jednou z hlavních příčin výrazného a setrvalého poklesu biodiverzity v naší zemi.
- Abychom zabránili dalšímu poklesu biodiverzity, musíme úbytek světlých lesů zastavit a zajistit jejich obnovu na dostatečných rozlohách alespoň v chráněných územích.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika péče o druhově bohaté lesy (2016)