• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika plánování veřejných prostranství obcí (2021)

Rok zpracování: 2021

Popis dokumentu: Metodika, která se věnuje zejména popisu základních procesů při plánování proměny veřejných prostranství a je návodem, jak při plánování proměny veřejných prostranství postupovat.

Dále dokument obsahuje osm příloh. Čtyři z nich přispívají k tvorbě kvalitního veřejného prostranství a zohledňují přitom jeho prostorovou, resp. architektonickou, i společenskou složku. Další čtyři přílohy obsahují příkladný výčet kapitol zadání pro proměnu veřejných prostranství.

ČTYŘI PŘÍLOHY ZVYŠUJÍCÍ KVALITU PROMĚNY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ:

P1: TIPY NA ZLEPŠENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, str. 61 až 78
P2: FORMULÁŘ PRO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ, str. 79 až 83
P3: ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO PLÁNOVÁNÍ PROMĚNY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, str. 84 až 99
P8: DOPORUČENÝ SEZNAM SLEDOVANÝCH INDIKÁTORŮ, str. 112 až 114

ČTYŘI PŘÍLOHY S PŘÍKLADNÝM VÝČTEM KAPITOL ZADÁNÍ PRO:

P4: ZADÁNÍ ZHODNOCENÍ VŠECH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, str. 100 až 101
P5: ZADÁNÍ NÁVRHU KONKRÉTNÍHO VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, str. 102 až 104
P6: ZADÁNÍ ZHODNOCENÍ VŠECH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VČETNĚ NÁVRHU VYBRANÝCH, str. 105 až 108
P7: ZADÁNÍ KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V NOVÝCH LOKALITÁCH PRO VÝSTAVBU, str. 109 až 111


TISK
i