• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika přípravy veřejných strategií (2019)

Rok zpracování: 2018

Popis dokumentu: Metodika sjednocuje postup při vytváření strategických dokumentů s cílem zvýšit jejich kvalitu a vzájemnou provázanost, popisuje proces přípravy i implementace strategie, a to od identifikace potřeby tvorby strategie přes její přípravu až ke schválení a následně samotnou realizaci. Dále rozpracovává/zavádí Typologi strategických a prováděcích dokumentů, využití poznatků ve strategické práci, hodnocení strategie a jejich dopadů a toto vše graficky shrnuje do jednotlivých schémat. Zároveň se věnuje i možné aplikaci při tvorbě krajských strategických dokumentů.

Jádrem metodiky je podrobný popis jednotlivých fází procesu tvorby strategického dokumentu: Identifikace potřeby tvorby strategie, Nastavení přípravy strategie (projektu), Analytická a prognostická fáze, Stanovení strategického směřování, Rozpracování strategie, Nastavení implementace, financování a vyhodnocování strategie a Schvalování strategie.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika přípravy veřejných strategií (2019)