• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika pro využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů (2015)

Rok zpracování: 2015

Popis dokumentu:
Metodika posuzování vhodnosti lokálního využití produktů bioplynových stanic (BPS) se zaměřuje zejména na lokální využití digestátu, tepla a elektrické energie a upraveného bioplynu.

Navazuje na studii z roku 2014, která neshledala reálnými jiné způsoby lokálního využití produktů BPS (http://www.czba.cz/projekty/posuzovanimoznosti-vyuziti-bioplynu-pro-energetickou-bezpecnost-a-rozvoj-obci-a-mikroregionu.html).

Cílem metodiky je vypracování univerzálního posouzení potenciálních lokalit vhodných pro efektivní využití produktů z bioplynových stanic, a to jak lokalit stávajících, kde již je BPS provozována, tak nových.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika pro využití bioplynu pro energetickou bezpečnost a rozvoj obcí a mikroregionů (2015)
2. Metodika pro efektivní posouzení pro lokální využití produktů výroby bioplynu
TISK
i