• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika stanovení podmínek ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry (GEOTERMAL) (2015)

Zpracovatel/garant: Česká geologická služba
Rok zpracování: 2015

Popis dokumentu: Metodika se týká výhradně průmyslového využívání tepelné energie zemské kůry (geotermální energie), které je dle příslušných právních předpisů zvláštním zásahem do zemské kůry. Kromě podmínek ochrany stanovuje i postup při vyhledávání zdrojů geotermální energie a při zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro její průmyslové využívání většinou z hloubek několika kilometrů s výjimkou využívání tepelné energie vody vyvedené na povrch.

Metodické doporučení pro postup při jiných způsobech využívání geotermální energie vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pod názvem „Tepelná čerpadla pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí z vrtů.“ a je umístěno na stránkách MMR.

Metodika se zabývá výhradně problematikou související se zařízením pro průmyslové využívání geotermální energie (ZPGE), což je soubor přirozeně nebo uměle stimulovaného podzemního výměníku a všech vrtů souvisejících s využíváním geotermální energie včetně součástí potřebných k jejich vystrojení. Metodika se nezabývá nadzemními částmi geotermálních instalací (např. geotermálních elektráren či tepláren). Metodika byla vypracována pro Technologickou agenturu České republiky (TAČR) na základně požadavku Ministerstva životního prostředí (MŽP).Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika stanovení podmínek ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry (GEOTERMAL) (2015)