• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika tvorby územních energetických koncepcí (2019)


Popis dokumentu: Metodická příručka pro zpracování územních energetických koncepcí (ÚEK). Cílem příručky je pomoci při pořizování ÚEK a následném prosazování v praxi.

Dříve jste se mohli setkat s názvy: energetický generel, energetická koncepce, územní energetický dokument. V paragrafovém znění Zákona o hospodaření z listopadu 1999 se používá termín "Územní energetická koncepce".
Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika tvorby územních energetických koncepcí (2019)