• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (2016)

Zpracovatel/garant: Úřad vlády
Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu:

Hodnocení dopadů regulace neboli RIA (z anglického Regulatory Impact Assessment) je souborem kroků analyzujících očekávané dopady navrhovaných právních předpisů.

RIA je v České republice nedílnou součástí legislativního procesu. Dobrá RIA napomáhá ke zlepšení efektivity vládnutí, přispívá k výkonnosti hospodářství, posiluje význam konzultací připravovaných legislativních i koncepčních materiálů se širokou i odbornou veřejností.

Informace, dokumenty a metodiky nezbytné k provádění RIA jsou dostupné na ria.vlada.cz.Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (2016)