• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (2016)

Zpracovatel/garant: Úřad vlády
Rok zpracování: 2016

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) (2016)
TISK
i