• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Practical actions in cities to strengthen preparedness for the COVID-19 pandemic and beyond (2020)

Rok zpracování: 2020

Popis dokumentu: Dokument popisuje doporučená opatření ve městech v období pandemie COVID-19. Poskytuje pro místní úřady, vedoucí představitele a tvůrce politik ve městech přehledný "kontrolní seznam". Dokument není ani normativní, ani vyčerpávající. Praxe ve městech by měla být přizpůsobena vnitrostátním regulačním rámcům, kompetencím různých aktérů a místnímu sociálnímu, kulturnímu a ekonomickému kontextu. Záměrem kontrolního seznamu není nahradit jiné pokyny a plány, ale doplnit je o metodický nástroj pro místní orgány zajišťující řešení klíčových oblastí v období COVID-19.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Practical actions in cities to strengthen preparedness for the COVID-19 pandemic and beyond (2020)
1. Coordinated local plans in preparation for effective responses to health risks and impacts
1.1 Establishing a planning and coordination structure
1.2 Identifying vulnerabilities
1.3 Identifying capacities and resources
2. Risk and crisis communication and community engagement that encourage compliance with measures
2.1 Communicating information on the disease and public health measures (15, 16)
2.2 Mobilising resources in the community (15, 16)
3. Contextually appropriate approaches to public health measures, especially physical distancing, hand hygiene and respiratory etiquette
3.1 Selecting appropriate public health and social measures
3.2 Promoting compliance to reduce transmission – physical distancing
3.3 Promoting compliance to reduce transmission – hand hygiene and respiratory etiquette
4. Access to health care services for COVID-19 and the continuation of essential services
4.1 Preparing for the identification and management of cases by local health authorities
4.2 Ensuring the continuation of essential services for health (24)
4.3 Ensuring the continuation of essential services beyond health
TISK
i