• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Příručka k energetickým opatřením pro starosty. Proč energetické úspory a jak na ně? (2018)

Rok zpracování: 2018

Popis dokumentu:
Úkolem představitelů samospráv měst a obcí je mj. hledání finančních úspor. S přihlédnutím ke struktuře nákladů obcí, měst a krajů, s ohledem na rychlý technologický vývoj v této oblasti (obnovitelné zdroje, technologie na úsporu energie) i finanční podporu z dotačních zdrojů lze říci, že úspory mohou významně ovlivnit jejich rozpočty a také přispět ke kvalitě života v obcích.

K tomu, aby docházelo k systematickému nakládání s energií, hledání vhodných a navazujících opatření a neustálému zvyšování energetické účinnosti, je nezbytné veškerou energetiku obce, města, či kraje řídit. K tomuto účelu slouží energetický management neboli neustál proces a systém zlepšování energetického hospodaření.

Inspirací je mnoho a na evropské, či národní úrovni existuje několik asociací sdružující města a obce, které se o tuto oblast dlouhodobě zajímají, ať je jimi již zavedené evropské sdružení Energy Cities, či v České republice nově vzniklé Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO).


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Příručka k energetickým opatřením pro starosty. Proč energetické úspory a jak na ně? (2018)