v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR (2015)

Gestor: MINISTERSTVO VNITRA
Rok zpracování: 2015
Web k dokumentu

Popis dokumentu: Tento dokument je určen orgánům veřejné správy, které plánují otevřít svá data. Dokument detailně popisuje doporučovaný postup otevírání dat včetně obsazení rolí a jejich povinností v kontextu otevřených dat.

Dokument dále popisuje jednotlivé nástroje a jejich možnosti pro katalogizaci otevřených dat včetně technických standardů pro klíčové stupně otevřenosti otevřených dat, standardy vytváření datových schémat a technické standardy pro rozhraní lokálních katalogů.

Pro potřeby integrace procesu otevírání dat a zajištění interní legislativy, byla vytvořena vzorová interní směrnice, která je součástí tohoto dokumentu.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR (2015)
TISK
i