• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR (2015)

Rok zpracování: 2015

Popis dokumentu: Tento dokument je určen orgánům veřejné správy, které plánují otevřít svá data. Dokument detailně popisuje doporučovaný postup otevírání dat včetně obsazení rolí a jejich povinností v kontextu otevřených dat.

Dokument dále popisuje jednotlivé nástroje a jejich možnosti pro katalogizaci otevřených dat včetně technických standardů pro klíčové stupně otevřenosti otevřených dat, standardy vytváření datových schémat a technické standardy pro rozhraní lokálních katalogů.

Pro potřeby integrace procesu otevírání dat a zajištění interní legislativy, byla vytvořena vzorová interní směrnice, která je součástí tohoto dokumentu.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR (2015)