• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ÚAP Praha - Katalog městských částí


Popis dokumentu:

V Katalogu indikátorů a metrik (KIM) IPR prezentuje set sledovaných statistických údajů, tzv. metrik, včetně jejich časových datových řad. Metriky jsou na úrovni celé Prahy, případně s celopražským významem. Na metriky jsou navázány indikátory ze strategických a analytických dokumentů, tedy ukazatele, které měří naplňování cílů obsažených v těchto dokumentech. První skupinou jsou indikátory Rozboru udržitelného rozvoje území ÚAP. Systém metrik a indikátorů bude nadále rozvíjen jako významná součást ÚAP tak, aby umožňoval monitoring vývoje území ve všech podstatných tematických oblastech.

Více informací ke Katalogu indikátorů:
https://uap.iprpraha.cz/#/katalog-indikatoru-a-metrik

Indikátory v metodickém dokumentu

ÚAP Praha - Katalog městských částí