• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Uhlíková stopa města - metodika pro stanovení místního příspěvku ke klimatické změně (2012)

Rok zpracování: 2012

Popis dokumentu:
Metodika přináší podrobný návod na stanovení uhlíkové stopy města a ozřejmuje i důvody, proč tento indikátor vůbec sledovat a zejména jak s ním dále pracovat a jak jej využít.

V publikaci lze nalézt i výsledky pilotního projektu, takže se čtenáři seznámí i s reálnými čísly a strukturou uhlíkové stopy českých měst.

Metodika v závěru také obsahuje kapitolu věnovanou opatřením, která mohou vést jednak ke snížení uhlíkové stopy města, a také k adaptaci měst na negativní jevy související se změnou klimatu.


Indikátory v metodickém dokumentu

Uhlíková stopa města - metodika pro stanovení místního příspěvku ke klimatické změně (2012)
2. Energie
3. Pevná fosilní paliva
5. Odpady a odpadní vody
TISK
i