• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

UNESCO Measuring Cultural Participation (2009)

Gestor: UNESCO
Rok zpracování: 2009

Popis dokumentu:
Jak změříme/zhodnotíme širokou škálu kulturních praktik po celém světě? Jak digitální věk ovlivnil kulturní účast ve společnosti? Jak často lidé v konkrétní zemi navštěvují hudební festival nebo chodí do kina? Jak se komunity kulturně ovlivňují? To jsou druhy otázek, na které lze odpovědět prostřednictvím průzkumů kulturní účasti (cultural participation).

Publikace je zdrojem informací pro organizace, které se zajímají o hodnocení kulturní participace i nástroj pro zvyšování povědomí mezi tvůrci politik. Za tímto účelem se kombinují teoretické a praktické aspekty metodologie. Jde o náročný úkol – ještě více s ohledem na širokou škálu dostupných údajů a složitost definice „kulturní participace“ pro národní statistické systémy a politiky po celém světě. Tato příručka je součástí série určené k usnadnění implementace Rámce UNESCO pro kulturní statistiku (FCS) z roku 2009, který definoval hlavní termíny a rámec pro kulturní statistiku.

Publikace představuje zejména současné trendy v měření kulturní participace na základě konceptů a definic Rámce UNESCO. Základním přístupem je, že srovnání by nemělo vytvářet redukcionistickou vizi sledovaných jevů, ale naopak vést k hlubšímu pochopení kulturní participace a toho, co zahrnuje. Příručka klade důraz především na kvantitativní přístupy k propojení měření s porozuměním.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
UNESCO Measuring Cultural Participation (2009)