• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

World Cities Culture Report (2018)

Rok zpracování: 2018

Popis dokumentu: Zpráva o kultuře světových měst (World Cities Culture Report) je nejkomplexnější zprávou o kultuře a úloze, kterou hraje při utváření života ve velkých městech po celém světě.

Zpráva je založena na rozsáhlých datech a praktických výzkumech, aby odhalila, jak 35 velkých světových měst vytváří politik na podporu kulturního prostředí. Zpráva představuje širokou škálu inovativních kulturních postupů a demonstruje rostoucí inkluzivitu s kulturou otevřenou širšímu okruhu lidí. Současně zpráva uznává, že kulturní investice za posledních 20 let někdy neúmyslně přispěly k sociálním tlakům v globálních městech, a zjišťuje, že městská kulturní politika se posouvá směrem k rovnostářským modelům zaměřeným na občany.

Zpráva je unikátní výzkumný projekt, který staví na sběru případových studií, profilů a řadu indikátorů, aby se vytvořil obrázek o kulturních inovacích a odolnosti v našich městech.


TISK
i