• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.1.2 Míra zaměstnanosti matek dle věku dítěte

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Tento ukazatel znázorňuje dopady mateřství na zaměstnanost žen, a tedy nepřímo možnosti slučitelnosti zaměstnání a péče o děti.

základní informace

Definice a metodika stanovení indikátoru:
Míra zaměstnanosti žen s dítětem ve společné domácnosti dle věku dítěte
Jednotka:
Podíl (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): Dosud neexistuje, lze vytvořit od roku 2016.
Územní (prostorová) dostupnost dat: kraj
Frekvence zjišťování dat:Ročně
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Dle věku dítěte
TISK
i