• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Gestoři indikátorů:
Hledat v indikátorech:
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura a volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Zemědělství a venkov
Téma

Sociální prostředí

Indikátory / Sociální prostředí

Metodické dokumenty / Sociální prostředí

Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 

Metodika přináší podrobný popis evaluace kraje za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních ...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Metodika prevence ztráty bydlení (2018)

Účelem metodiky je navrhnout komplexní systém na konkrétní cíle vázaných opatření, jejichž účelem je předcházet ztrátě bydlení domácností (v...
Zpracovatel/garant: VÚPSV

Metodika kategorizace přístupnosti objektů (2011)

Potřeba vzniku jednotné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů z uživatelského hlediska vyšla i z faktu, že hodnocení bezbariérovosti po...
Zpracovatel/garant: Pražská organizace vozíčkářů
TISK
i