• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Indikátory kvality života v oblasti bydlení (2018)

Zpracovatel/garant: Úřad Vlády ČR

Popis dokumentu: Bydlení je z hlediska sociálního pilíře udržitelného rozvoje základní životní potřebou a nutným předpokladem pro kvalitní život a zapojení jedince do společnosti. Absence bydlení nebo jeho nestabilita a nekvalita (bezdomovectví, vyloučení z bydlení) je obvykle spojena také s extrémním sociálním vyloučením. Výdaje na pořízení, provoz a údržbu bydlení jsou pro většinu obyvatel největším pravidelným (celoživotním) výdajem. Spotřeba energie nebo neobnovitelných zdrojů spojená s bydlením je významnou součástí ekologické stopy společnosti. Bydlení/obydlí je zároveň prostředí, ve kterém lidé tráví podstatnou část svého života, a kvalita tohoto prostředí proto ovlivňuje psychické i fyzické zdraví. Vedle „objektivních“ indikátorů je proto vhodné sledovat také subjektivní spokojenost obyvatel s jejich bydlením. Bydlení úzce provázáno i s dalšími dimenzemi kvality života a udržitelného rozvoje (sociální nerovnosti, zdraví apod.).


Indikátory v metodickém dokumentu