• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Subjektivní spokojenost s úrovní svého bydlení

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Indikátory kvality života v oblasti bydlení (2018)

základní informace

TISK
i