v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Gestoři metodických dokumentů:
Hledat v metodických dokumentech:
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Zemědělství a venkov

Metodické dokumenty

Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030, Cíle udržitelného rozvoje - SDGs (2015)
The 2030 Agenda for Sustainable Development, SDGs (2015)

Dokument OSN se zaměřuje na udržitelný rozvoj v globálním měřítku do roku 2030. Dokument představuje 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs)...

Globální indikátorový rámec pro Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 (2017)
Global indicator framework for the SDGs and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2017)

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují mezinárodní rozvojové cíle, které byly projednány na konferenci OSN v Rio de Janeiru v r. 2012 ...
TISK
i