• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Program OSN pro lidská sídla (HABITAT)
UN-Habitat - United Nations Human Settlements Programme

Zpracovatel/garant: UN HABITAT
Rok zpracování: 2004

Popis dokumentu: Posláním Programu OSN „Habitat“ je podpora rozvoje společensky a ekologicky udržitelných lidských sídel a dosažení přiměřeného bydlení pro všechny. UN-Habitat vznikl jako agentura OSN v roce 1978 zaměřená na zlepšování životních podmínek ve městech a obcích po celém světě. Její vznik byl spojen s první celosvětovou konferencí OSN o bydlení a rozvoji měst „Habitat“, která se konala ve Vancouveru v r.1976. Druhá celosvětová konference OSN o bydlení a rozvoji měst „Habitat II“ se konala v Istanbulu v r. 1996. Třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst se konala v r. 2016 v Ekvádoru, v hlavním městě Quito.
UN-HABITAT je průkopnickou organizací v tvorbě městských ukazatelů. V r. 1991 inicioval Program indikátorů bydlení se zaměřením na monitorování dostupnosti bydlení (přístřeší). Program „Urban Indicators“ (1993) se již zaměřil na větší škálu městských otázek. Postupně byly vytvořeny dvě hlavní databáze - Databáze globálních městských ukazatelů I a II - které byly představeny na konferenci Habitat II a Istanbulu +5. Členské státy požádaly OSN-HABITAT o pokračování ve sledování městských podmínek po celém světě. Rovněž se zavázaly sledovat své vlastní městské podmínky a pravidelně o nich informovat. Další Databáze indikátorů (III) pokračovala v řešení klíčových otázek agendy Habitat se zvláštním zaměřením na Rozvojový cíl tisíciletí o zlepšení bydlení ve slumech (viz příloha). Konference Habitat III byla jednou z prvních implementačních konferencí OSN pro „Cíle OSN pro udržitelný rozvoj“ z rámce „Agendy OSN 2030“ schválené v r. 2015. Agendy konference Habitat III se týkalo zejména naplňování cíle č. 11 („Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable“) z celkem 17 cílů „Agendy 2030“. Kromě Cíle 11 má však téměř třetina všech ostatních cílů relevanci pro městskou problematiku. Proto pro naplňování indikátorů k těmto cílům bude nutná „datová revoluce“ – tedy významné zlepšení sběru dat a informací pro tvorbu indikátorů na městské úrovni. Cílem a oficiálním výstupem konference bylo vyjednání a přijetí dokumentu „New Urban Agenda“ (Nová agenda pro města).


Indikátory v metodickém dokumentu

Program OSN pro lidská sídla (HABITAT)