• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Společenská odpovědnost firem (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR)

Zpracovatel/garant: UN Global Compact; v ČR garantuje MPO (Rada kvality ČR)
Rok zpracování: 2008

Popis dokumentu: Dokument shrnuje postup při závádění společensky odpovědného podnikání. CSR má 3 roviny aktivit: ekonomická činnost, sociální rozvoj, ochrana životního prostředí. Pro hodnocení dopadů v těchto rovinách si firma může vybrat různé indikátory či systémy indikátorů. Např.: Global Reporting Initiative (GRI), Business in the Community (BiTC), FTSE4good, Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Business Ethics 100, AccountAbility (AA) Rating. Tyto indikátory by měly postihnout dopady podnikových aktivit v oblastech: ochrana životního prostředí, vztahy s komunitou, vztahy k zaměstnancům, vztahy se zákazníky a diverzitu ve firmě.
CSR se již řídí i mezinárodním standardem - ISO 26000:2010 však není typická norma, kterou si firma může certifikovat. Je to spíše návod, který vysvětluje koncept CSR.


Indikátory v metodickém dokumentu

Společenská odpovědnost firem (CSR)