• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

UNECE AAI - Active Ageing Index

Zpracovatel/garant: UNECE
Rok zpracování: 2019

Popis dokumentu:

Index aktivního stárnutí (AAI) je nástrojem, který zachycuje různé aspekty aktivní stárnutí. Měří potenciál starší populace přispívat společnosti i ekonomice. Sleduje, zda jim to celkové prostředí umožňuje aktivní život.

Index je zaměřen na to, jak lidé přispívají prací, dobrovolnictvím, poskytováním neformální péče, samostatným životem i schopností zůstat zdravý.

Index aktivního stárnutí zahrnuje 22 indikátorů seskupených do 4 domén. Všechny indikátory jsou měřeny samostatně pro muže a ženy; to umožňuje odhalit genderové rozdíly v aktivním stárnutí.TISK
i