• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení (2015)
Geneva UN Charter on Sustainable Housing (2015)

Zpracovatel/garant: OSN

Popis dokumentu: Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení je právně nezávazný dokument, jehož cílem je podpořit členské státy k hledání cest, jak zajistit pro všechny důstojné, přiměřené, dostupné a zdravé bydlení. Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení byla přijata Evropskou hospodářskou komisí OSN dne 16. dubna 2015 (E/ECE/1478/Rev.1).


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení (2015)