• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Gestoři metodických dokumentů:
Hledat v metodických dokumentech:
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura a volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Zemědělství a venkov
Téma

Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Metodické dokumenty

Sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje ORP

Sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje na úrovni ORP je založena na datech z veřejně dostupných databází (ČSÚ, ÚZIS, MF-Státní pokla...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Metodika hodnocení udržitelných měst (2017.1) 

Metodika přináší podrobný popis evaluace města za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních ...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Metodika hodnocení udržitelných měst - pro města v kategoriích A, B (2019) 

V letech 2018-2019 vznikla upravená a rozšířená verze hodnocení udržitelných měst v kategoriích A a B dle Kritérií MA21. Metodi...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 

Metodika přináší podrobný popis evaluace městské části nebo městského obvodu za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměř...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Metodika hodnocení udržitelných malých obcí (2019) 

Metodika přináší podrobný popis evaluace malé obce za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základn...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 

Metodika přináší podrobný popis evaluace kraje za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních ...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 

Metodika přináší podrobný popis evaluace místní akční skupiny (MAS) za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 zákla...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Globální indikátorový rámec pro Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 - SDGs (2017)
Global indicator framework for the SDGs and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2017)

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují mezinárodní rozvojové cíle, které byly projednány na konferenci OSN v Rio de Janeiru v r. 2012 ...

Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Strategic Framework Czech Republic 2030 (2017)

Česká republika 2030 je strategickým rámcem, který udává směr, jímž by se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštích desetiletích. ...

Evropa 2020 / Europe 2020 (2010)

Strategie Evropa 2020 předkládá tři vzájemně se posilující priority: – Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inova...

ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelného rozvoje je uvažováno v kontextu veřejného zájmu na příznivém životním prostředí, hos...

ÚAP Praha a městské části: Statistické údaje (2016)

Územně analytické podklady (ÚAP) hlavního města Prahy slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu měs...

ÚAP Praha: Katalog městských částí (2016)

Základní informace o městských částech hl. m. Prahy. Aplikace Katalog MČ prezentuje různá témata pomocí číselných hodnot a grafů v jednotné ...

ISO 37101:2016 - Udržitelný rozvoj komunit - Systém řízení pro udržitelný rozvoj - Požadavky s návodem k použití
ISO 37101:2016 - Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements with guidance for use

ISO 37101:2016 stanovuje požadavky na systém řízení udržitelného rozvoje v komunitách a městech za použití holistického přístupu. Cílem ISO ...

ISO/DIS 37106: Udržitelná města a komunity - Průvodce vytvářením strategií pro chytrá města a komunity [v přípravě]
ISO/DIS 37106 - Sustainable cities and communities - Guide to establishing strategies for smart cities and communities

Tato mezinárodní norma extrahuje současné osvědčené postupy do souboru konzistentních a opakovatelných vzorců, které vedení města může pomoc...

ISO 37120: Udržitelný rozvoj komunit - ukazatele pro městské služby a kvalitu života
ISO 37120 Sustainable development of communities — Indicators for city services and quality of life

ISO 37120:2014 definuje a zavádí metodiky pro využití souboru ukazatelů pro řízení a měření výkonnosti městských služeb a kvality života. Vy...
TISK
i