• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ISO 37150 Infrastruktury chytrých měst - Přehled existujících aktivit relevantních pro metriky
ISO/TR 37150 Smart community infrastructures – Review of existing activities relevant to metrics

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2014

Popis dokumentu: Účelem normalizace v oblasti chytrých komunitních infrastruktur je podpora mezinárodního obchodu s produkty a službami komunitární infrastruktury a šíření informací o špičkových technologiích s cílem zlepšit udržitelnost v komunitách tím, že vytvoří harmonizované standardy pro hodnocení technických výkonů produktů přispívajících k udržitelnosti společenství. Tato technická zpráva přezkoumává existující aktivity relevantní pro metriky infrastruktur v chytrých komunitách. Tato technická zpráva se zabývá metrikami, které jsou navrženy tak, aby pomohly kupujícím zhodnotit technické parametry výrobků a služeb pro komunitní infrastruktury pro zadávání zakázek. To může být použito také pro sledování fungování stávající komunitní infrastruktury v reálném čase.
Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu

ISO 37150 Infrastruktury chytrých měst - Přehled existujících aktivit relevantních pro metriky